Roy Henning Snyen

Duo Novo

Duo Novo

Samarbeidet mellom Torolf Mørk Karlsen og Roy Henning Snyen startet mens de begge studerte ved det tidligere Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. Samarbeidet fungerte så bra at de etablerte Duo Novo som vil fremme nyskrevet musikk for denne besetningen. De har derfor et nært samarbeid med norske komponister og fikk en fantastisk start da Johan Kvandal sa ja til å skrive et verk til dem. Verket er en milepæl i repertoaret for denne besetningen og er spilt inn på Snyens debut-CD "Koyunbaba".

Det er en lang prosess fra komponisten starter med sine blanke ark til musikerne fremfører musikken på scenen. Å være med på en slik prosess er et privilegium vi som musikere ikke får mulighet til ved å spille tradisjonell klassisk musikk. Men hva er ny musikk. Må det ha ambisjoner om å endre folks oppfatning av hva musikk er? Må det være revolusjonerende - en retning ingen andre har tenkt på før? Eller er det nok at komponisten får uttrykt det han ønsker? Vi registrerer at spørsmålene blir livlig debattert i musikkmiljøet og at uenigheten er stor.

For oss musikere er det aller viktigste at et verk fungerer i en konsertsituasjon. Når den frem til deg? Har vi og komponisten funnet et uttrykk som fanger din interesse? Gjør det inntrykk?